Funcionamiento de INCO-I

El sistema INCO-I no permite la autoevaluación, sólo se permite su uso a empresas consultoras homologadas, escuelas de negocio autorizadas o grupos industriales formados para su uso. En cualquier caso el sistema está totalmente automatizado des del portal www.inco-i.com, soporte incluído.

 

Interpretación de resultados infome básico

 

 

El primer resultat que ens facilita INCO-I es la foto de la estratègia operativa de la empresa, planta o àrea analitzada. INCO-I treballa amb el framework 2-Winning 2-Qualifying criteria del profesor Terry Hill de la London Business School.

 
 
 

 

El cor de INCO-I es la quantificació del grau d'excel·lència operativa del àrea analitzada. Aquí el sistema avalua la competitivitat de la empresa segons el resultat de la anàlisis estratègica anterior. Així el propi sistema avalua la idoneïtat de las puntuacions tenint en consideració si els factors son guanyadors o qualificadors.

 
 
 

 

Qualsevol empresa industrial que s'apreciï ha d'escollir la metodologia adequada per a optimitzar les seves Operacions. D'aquesta forma la plataforma analitza la demanda de la empresa (regularitat, rotació, grau de personalització, etc) per proposar una metodologia ideal, focalitzant el resultat en les dues principals possibilitades de la classe mundial (World Class Manufacturing): Producció ajustada (Lean Manufacturing) y Fabricació de resposta Ràpida (Quick Response Manufacturing).

 
 
 

 

Per últim la eina de benchmarking: INCO-I compara tu empresa amb altres empreses que es troben a la base de dades. D'aquesta forma no només pots valorar si estàs invertint on deus si no que també pots saber si et trobes en una posició forta dins del teu sector o segment de mercat.